Gehoorzaamheidscursus € 90,- (theorieles en les gedurende 3 maanden)
Flyballcursus € 57,50 strippenkaart van 10 lessen
Speurcursus € 65,- (3 ochtenden)
Clickercursus € 57,50 incl. clicker (3 lesavonden)
Jachthondentraining € 20,- per sessie
Vuurwerklezing € 17,50
Recreantentraining € 9,50 per les
Drijfbalworkshop € 22,50
Juniorhandling € 12,50 per les
Ringtraining € 12,50 per les

Prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Cursusgelden kunnen overgemaakt worden op rekening NL78ABNA0531025365 t.n.v.”Hobby Dogs” te Hoog Soeren.