Gehoorzaamheidscursus € 80,- (theorieles en les gedurende 3 maanden)
Flyballcursus € 47,50 strippenkaart van 10 lessen
Speurcursus € 50,- (3 ochtenden)
Clickercursus € 50,- incl. clicker (3 lesavonden)
Jachthondencursus € 125,- (theorieles, 10 lessen en proef)
Vuurwerkcursus € 37,50 (2 lessen)
Recreantencursus Prijs afhankelijk van de duur van het seizoen
Drijfbalcursus € 85,- (10 lessen)

Prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Cursusgelden kunnen overgemaakt worden op rekening NL78ABNA0531025365 t.n.v.”Hobby Dogs” te Hoog Soeren.