Gehoorzaamheidscursus € 85,- (theorieles en les gedurende 3 maanden)
Flyballcursus € 50,- strippenkaart van 10 lessen
Speurcursus € 55,- (3 ochtenden)
Clickercursus € 55,- incl. clicker (3 lesavonden)
Jachthondencursus € 130,- (theorieles, 10 lessen en proef)
Vuurwerkcursus € 40,- (2 lessen)
Recreantencursus Prijs afhankelijk van de duur van het seizoen
Drijfbalcursus € 90,- (10 lessen)

Prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Cursusgelden kunnen overgemaakt worden op rekening NL78ABNA0531025365 t.n.v.”Hobby Dogs” te Hoog Soeren.